Aban 10 mg, 15 mg, 20 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: rivaroxabanum

Aciklovir Alpha-Medical 250 mg
prašak za otopinu za infuziju

– djelatna tvar: aciclovirum

Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg
tvrde kapuse

– djelatna tvar: anagrelidum

Aprepitant Alpha-Medical 125 mg + 80 mg
tvrde kapsule

– djelatna tvar: aprepitant

Aremed 1 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: anastrozolum

Azipron 1 mg
tablete

– djelatna tvar: rasagilinum

Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg
prašak za otopinu za injekciju

– djelatna tvar: bortezomibum

Cefazolin Alpha-Medical 1g
prašak za otopinu za injekciju/infuziju

– djelatna tvar: cefazolinum

Cefixim CLN 400 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: cefiximum

Cinet 30 mg, 60 mg, 90 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: cinacalcetum

Dasatinib Alpha-Medical 20 mg, 100 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: desatinibum

Deferasiroks Alpha-Medical 180 mg, 360 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: defarasirox

Deksmedetomidin Alpha-Medical 100 mikrograma/ml
koncentrat za otopinu za infuziju

– djelatna tvar: dexmedetomidinum

Duostin 0,5 mg/0,4 mg
tvrde kapsule

– djelatna tvar: dutasteridum, tamsulosinum

Efavirenz Alpha-Medical 600 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: efavirenzum

Everolimus Alpha-Medical 5 mg, 10 mg
tablete

– djelatna tvar: everolimusum

Fingolimod Alpha-Medical 0,5 mg
tarde kapsule

– djelatna tvar: fingolimodum

Kapetral 150 mg, 500 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: capecitabinum

Klozapin Alpha-Medical 25 mg, 100 mg
tablete

– djelatna tvar: clozapinum

Lenalidomid Alpha-Medical 10 mg, 25 mg
tvrde kapsule

– djelatna tvar: lenalidomidum

Niksol 4 mg, 8 mg
tvrde kapsule

– djelatna tvar: silodosinum

Oxygerolan 10 mg, 20 mg, 40 mg
tablete s produljenim oslobađanjem

– djelatna tvar: oxycodonum

Parkol 1 mg, 2 mg
meke kapsule

– djelatna tvar: paricalcitolum

Penon 800 mg, 1000 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: phenoxymethylpenicillinum

Phan 62,5 mg, 125 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: bosentanum

Sildenafil Alpha-Medical 20 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: sildenafilum

Sorafenib Alpha-Medical 200 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: sorafenibum

Tenofovirdizoproksil Alpha-Medical 245 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: tenofovirum

Topotekan Alpha-medical 4 mg
prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

– djelatna tvar: topotecanum

Treprostinil Alpha-Medical 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml
otopina za infuziju

– djelatna tvar: treprostinilum

Trizolin URO 400 mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: norfloxacinum

Xapla 25mg, 50mg
filmom obložene tablete

– djelatna tvar: eplerenonum

Zolenat 4 mg/5 ml
koncentrat za otopinu za infuziju

– djelatna tvar: acidum zoledronicum